Program

Konkurrenceprogrammet

Progammet

Man starter i begynderklassen, når den første prøve, kåringen, er bestået kommer man i unghundklassen. Kåringen består af 10 øvelser.

Den næste prøve er stort set i det fulde program, forskellen på kåringsprogramet og det fulde program er, at øvelse 1 erstattes med en cykeløvelse og et søg efter genstande, endvidere bliver de 2 stop (bid) noget sværere.


De 5 klasser er

Begynderklassen ==> unghundklassen ==> patruljeklassen ==> kriminalklassen ==> vinderklassen

Der er DM i patruljeklassen, kriminalklassen og vinderklassen.

Kåringsprogram 

Første prøve, fra begynder til unghund.


(1) Lineføring

Hunden skal føres på venstre side af føreren, således at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando sætte sig ved førerens venstre side under opstandsninger. Venstrehåndede førere kan vælge at føre hunden på sin højre side på tilsvarende måde.

(2) Fri ved fod:

Øvelsen udføres uden line og i øvrigt som øvelse 1.

(3) Apportering

Der anvendes en rund træpind. Længde ca. 20 cm. Tykkelse ca. 6 cm.

Apporten skal kastes mindst 10 m ud fra føreren.

Føreren kan vælge at lade hunden aflevere apporten siddende tæt lige foran føreren eller siddende ved førerens venstre side. Den hundefører, der vælger at lade hunden aflevere apporten siddende tæt lige foran føreren, må give en ”PÅ PLADS” kommando efter apportaflevering. Det er underordnet, hvordan hunden efterfølgende kommer på plads – om den går bagom føreren eller går direkte ind. Øvelsen er først slut, når hunden sidder ved førerens venstre side.Føreren skal inden øvelsen oplyse afleveringsform.

(4) Spring:

Hunden skal på kommando foretage spring over 1,5 m højt plankeværk med monteret nedløbsrampe og uden kommando derefter sætte sig på plads ved førerens venstre side. Der kan gives 2 forsøg mod fradrag af 2 point.

(5) Halsgivning:

Hunden skal på kommando afgive 8 – 10 glam. Under øvelsen må der ikke foran hunden være personer inden for 100 m.

(6) Afdækning:

Hunden afdækkes på førerens kommando i frit terræn. Føreren går i skjul for hunden i en afstand af 50 m.

Hunden skal herefter blive liggende i dækstilling i 2 minutter. Hunden fløjtes eller kaldes ind af føreren, der forbliver i skjul.

(7) Sporsøgning:

Hunden skal opsøge sporet på blødt underlag mellem 2 tydelige markeringer med en indbyrdes afstand af 20 m og herefter følge sporet, hvor der er naturlig passage af hårdt underlag. På sporet skal hunden påvise eller apportere en tabt genstand. Sporet skal være uden skarpe knæk. Genstandens størrelse – ca. 10 x 15 cm. Sporlængde – ca. 300 m. Alder – ca. ½ time.

(8) Rundering:

Hunden skal på førerens kommando afsøge et forholdsvis åbent skovområde på ca. 75 x 250 m og her finde en helt eller delvis skjult person. Personen kan være stående, siddende eller liggende. Hunden skal selvstændigt tilkendegive fundet ved halsgivning og herunder bevogte personen. Føreren skal efterfølgende foretage anholdelse og visitation af personen, hvorefter hunden tages i line og personen føres ud til kåringsmanden.

(9) Stop af stokbevæbnet person:

Øvelsen afvikles i område, hvor der findes naturlige forhindringer. Personen kommer frem fra skjul ca. 50 m fremme iført synligt beskyttelsesærme på armen og med en ca. 1 cm tyk og passende lang stok i modsatte hånd. Stokken kan være en ”slagstok - læder” Personen flygter bort i løb. Føreren skal med hunden i line 2 gange anråbe personen, hvorefter hunden sendes på stop. Når hunden er ca. 20 m fra personen, vender enne omkring og løber med stokken hævet, truende frem mod hunden, som frygtløst skal bide sig fast i personens beskyttede arm. Personen tildeler hunden 2 lette slag mod hundens ryg eller sider. Hunden skal fastholde sit bid i den tid, hvor personen yder modstand eller er en trussel. Såfremt personen er passiv må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning. Hunden skal slippe sit bid på kommando fra føreren. Føreren skal efterfølgende foretage anholdelse og visitation af personen, hvorefter hunden tages i line og personen.

(10) Stop af pistolbevæbnet person: Personen kommer frem fra skjul ca. 50 m fremme iført synligt beskyttelsesærme på armen og med en pistol i modsatte hånd. Personen flygter bort i løb. Føreren skal med hunden i line 2 gange anråbe personen, hvorefter hunden sendes på stop. Når hunden er halvvejs ude ved personen, afgiver denne 1 skud mod hunden, som frygtløst skal fortsætte og bide sig fast i personens beskyttede arm. Hunden skal fastholde sit bid i den tid, hvor personen yder modstand eller er en trussel. Hundeføreren, der er søgt i dækning, skal beordre personen til at slippe pistolen og række den frie hånd i vejret. Såfremt personen herefter er passiv må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning. Hunden skal slippe sit bid på kommando fra føreren. Føreren skal efterfølgende foretage  anholdelse og visitation af personen, hvorefter hunden tages i line og personen føres ud til kåringsmanden