Klubmøde


Dansk Politihundeforening Aabenraa og omegn

Klubmøde


Afholdes efter behov efter træning, bestyrelsen giver bedsked når det er aktuelt


Ønsker man emner diskuteret skal disse sendes til formanden på mail: hovgaard@agropartnere.dk